Happy Spark Australian Shepherds
About Us
The Aussie
MDR1
Oogafwijkingen
HD en ED
Oogafwijkingen

Oogafwijkingen 

Voor wie wil fokken met zijn Aussie, is het verplicht om ieder jaar een ECVO-oogonderzoek te laten doen.
Deze test is 12 maanden geldig en wordt voor het eerst uitgevoerd bij de puppies voordat deze het nest verlaten.

ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists.
De panelleden zijn gehouden aan afspraken rondom het onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ECVO-scheme en de ECVO-Procedure Notes.
Zie voor aangesloten artsen www.ecvo.org

Bij de pups bestaat het onderzoek uit twee delen: het onderzoek voor het druppelen waarbij irishypoplasie (grote holtes in het regenboogvlies) en eventueel MPP wordt onderzocht en het onderzoek na druppelen waarbij de pupil zich verwijdt en de overige oogafwijkingen onderzocht kunnen worden.
Bij het eerste volwassen onderzoek (vanaf 12 maanden) wordt éénmalig onderzoek op irishypoplasie voorafgaand aan  de mydriasis (pupilverwijding) gedaan.
De hond heeft voor dit onderzoek voorafgaand aan de mydriasis als pup een 
voorlopige beoordeling gehad, omdat het oog nog niet volgroeid was.
Bij het eerste volwassen onderzoek krijgt de
hond hiervoor een definitieve beoordeling.
Omdat irishypoplasie een aangeboren afwijking is, volstaat bij alle volgende
oogonderzoeken daarna alleen nog het tweede deel van het oogonderzoek: enkel de afwijkingen die onderzocht worden na het druppelen (mydriasis). 

HSF4
HSF4 ofwel erfelijk/hereditary Cataract is een erfelijke afwijking in de vorm van blindheid van de hond.
Deze kan al bij de jonge hond tot uiting komen en leiden tot blindheid.
Uit onderzoek blijkt dat zowel homozygote (lijders) als heterozygote (dragers) honden cataract kunnen ontwikkelen.

Deze afwijking is aan te tonen door DNA-onderzoek en kan de volgende uitslag geven:

  • De hond is +/+ en niet-drager van het gen en zal dit ook niet doorgeven aan nakomelingen
  • De hond is drager van het gen ofwel +/- in dit geval zal de cataract zich ontwikkelen en zullen symptomen zichtbaar worden/zijn, de ziekte kan worden doorgeven aan nakomelingen
  • De hond is lijder ofwel -/- en is aangetast en zal de cataract zich ontwikkelen en zullen symptomen zichtbaar worden/zijn 

CEA
Bij collie eye anomaly, ook CEA genoemd, is er een defect tijdens de aanleg van het oog.
CEA is een verzamelnaam 
voor aangeboren afwijkingen waaronder
CH: Choriodale hypoplasie: een ontwikkelingsstoornis van het
netvlies/vaatvlies,
Coloboma: indeukingen van de pupil, Retina dysplasie: loslaten van het netvlies.

Met andere woorden: het betreft een ontwikkelingsstoornis die al vanaf de geboorte aanwezig is.

CEA is een (middels een DNA-test) aantoonbare afwijking waarbij drie varianten bestaan:

  • De hond is homozygoot neutraal ofwel +/+ en niet-drager van het gen: de hond is vrij van CEA
  • De hond is heterozygoot ofwel +/- en dus drager van het gen: de hond vertoont geen verschijnselen, maar kan de ziekte wel doorgeven aan zijn of haar nakomelingen
  • De hond is homozygoot aangetast ofwel -/- en zal verschijnselen tonen behorende bij CEA 

prcd-PRA - Progressieve retina atrofie
PRA (progressieve retina atrofie) is een groep van oogziekten die ervoor zorgen dat de retina van het oog langzaam afbreekt.
Het gevolg hiervan is een afnemend zicht, en uiteindelijk zal het vaak tot blindheid lijden. Prcd staat voor
“progressieve staafjes en kegeltjes degeneratie”. Dit is een type PRA dat in verschillende rassen voorkomt.
Deze
afwijking is recessief en kan worden aangetoond met een DNA test.

Uitslag van deze test kan als resultaat hebben:

  • De hond is homozygoot neutraal ofwel +/+ en niet-drager van het gen: de hond is vrij van PRA
  • De hond is heterozygoot ofwel +/- en dus drager van het gen: de hond kan PRA doorgeven aan nakomelingen en zelf PRA ontwikkelen
  • De hond is homozygoot aangetast ofwel -/- en zal PRA ontwikkelen

Voor DNA-testen kunt u terecht bij onder andere: www.laboklin.de en www.optigen.com

bron: www.ascn.nl, www.oog-dierenarts.be, www.ashgi.org en www.vhlgenetics.com