Happy Spark Australian Shepherds
About Us
The Aussie
MDR1
Oogafwijkingen
HD en ED
MDR1

MDR1 - Multidrug Resistance

De erfelijke afwijking in het MDR1-gen kan levensbedreigend worden zodra uw hond geneesmiddelen nodig heeft.
Het is daarom uiterst belangrijk voor eigenaren (vooral van honden van Collie-rassen en Collie-bastaarden) om de erfelijke status van hun hond te kennen en, in overleg met hun dierenarts, de pagina over "Risicogeneesmiddelen" te raadplegen.

Bij de normale gezonde hond worden het hersenweefsel en het centrale zenuwstelsel beschermd tegen de hoge concentraties van giftige stoffen (zoals geneesmiddelen) die in de bloedbaan circuleren.
Het "Multidrug Resistance gen 1" (het MDR1 gen) heeft een belangrijke functie in de barrière tussen de bloedvaten en het hersenweefsel.
Het codeert het eiwit P-glycoproteïne dat een onderdeel is van het membraan in de bloed- hersen- barriëre.
P-glycoproteïne zorgt ervoor dat allerlei giftige stoffen (onder andere geneesmiddelen zoals Ivermectine) vanuit de hersencellen worden teruggevoerd in het bloed.
 

Het verschijnsel "Ivermectine- overgevoeligheid bij Collies en Collie-achtigen" werd voor het eerst beschreven in 1983. Ivermectine (een middel tegen parasieten) veroorzaakt vergiftigingsverschijnselen in de hersenen bij een deel van de Collies. Dat gebeurt al bij doseringen die één- tweehonderste deel zijn van de doseringen die bij andere honden tot schade leiden. De dieren die het treft gaan vaak overmatig speekselen, ze gaan braken, krijgen epileptiforme aanvallen, ze krijgen spijsverterings-  en ademhalingsstoornissen en kunnen in coma raken en zelfs overlijden. 

Honden die aan overgevoeligheid voor Ivermectine lijden, blijken overgevoelig te zijn voor een reeks van geneesmiddelen. 
Gelukkig is er een DNA test waarmee kan worden bepaald of je bij jou hond moet oppassen met deze geneesmiddelen.  

De MDR1 DNA- test geeft drie mogelijke resultaten:

  • Uw hond is "vrij" (en heeft twee "gezonde" allelen: MDR1/MDR1 of +/+).
  • Uw hond is "drager" (en heeft één "gezond" allel en een "defect" allel: MDR1/mdr1- 1∆ of +/-). Er is een kleine tot matige kans op overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
  • Uw hond is "lijder" (en heeft dus twee defecte allelen: mdr1- 1∆/mdr1- 1∆ of (-/-).
    Er is een grote kans op overgevoeligheid.

Belangrijk om te weten als uw hond een defect MDR1-gen heeft

Als een hond een defect MDR1-gen heeft, is hij verder compleet gezond en kan een normaal leven leiden, zolang hij maar niet in aanraking komt met één van de ‘risicostoffen’. Wordt de hond ziek, dan is het belangrijk dat de dierenarts weet dat het dier een defect MDR1-gen heeft, zodat er met de medicatie rekening mee gehouden wordt.

 

Kijk voor een up to date lijst met risicovolle medicijnen op:
http://www.vetmed.wsu.edu/deptsVCPL/drugs.aspx

Voor DNA testen kunt u terecht bij onder andere: www.laboklin.de en www.optigen.com