Happy Spark Australian Shepherds
Puppies


Er zijn geen pups beschikbaar
There are no pups
 
available


H- Litter 
Born on the 27th of February

2 red tri boys, 2 red tri girls, 1 blue merle girl, 1 black tri girl
This litter is the "Prince and Princess litter" as Xena is my Dragon Princess with the litters names
Aladdin, Merida, Ariel, Charming, Snow White, Jasmine.
Alle pups hebben een goed huisje gevonden !
All pups have found a great home !7 weeks old    
 
 
Happy Spark Home Brew
"Scott"

red tri male full tail
Happy Spark Half Moon
"Maan"

Red tri female full tail
Happy Spark Hot Caramel
"Skaye"

red tri female full tail
Happy Spark Hit The Light
"Bram"

red tri male full tail
Happy Spark Heart And Soul
"Snowy"

Blue merle female full tail
Happy Spark Hope Of Dawn
"Noah"

black tri female full tail


6 weeks old
    
 
 
"Aladdin"
red tri male full tail
"Merida"
Red tri female full tail
"Ariel"
red tri female full tail
"Charming"
red tri male full tail
"Snow White"
Blue merle female full tail
"Jasmine"
black tri female full tail


5 weeks old
   
 
 
"Aladdin"
red tri male full tail
"Merida"
Red tri female full tail
"Ariel"
red tri female full tail
"Charming"
red tri male full tail
"Snow White"
Blue merle female full tail
"Jasmine"
black tri female full tail


4 weeks old  
 
 
"Aladdin"
red tri male full tail
"Merida"
Red tri female full tail
"Ariel"
red tri female full tail
"Charming"
red tri male full tail
"Snow White"
Blue merle female full tail
"Jasmine"
black tri female full tail


3 weeks old 
 
 
"Aladdin"
red tri male full tail
"Merida"
Red tri female full tail
"Ariel"
red tri female full tail
"Charming"
red tri male full tail
"Snow White"
Blue merle female full tail
"Jasmine"
black tri female full tail
 
2 weeks old
 
 
"Aladdin"
red tri male full tail
"Merida"
Red tri female full tail
"Ariel"
red tri female full tail
"Charming"
red tri male full tail
"Snow White"
Blue merle female full tail
"Jasmine"
black tri female full tail
 

1 week old

 
 
"Aladdin"
red tri male full tail
"Merida"
Red tri female full tail
"Ariel"
red tri female full tail
"Charming"
red tri male full tail
"Snow White"
Blue merle female full tail
"Jasmine"
black tri female full tail
 

Just Born 

 
 
"Aladdin"
red tri male full tail
"Merida"
Red tri female full tail
"Ariel"
red tri female full tail
"Charming"
red tri male full tail
"Snow White"
Blue merle female full tail
"Jasmine"
black tri female full tail
 

Uit dit nest zijn wij op zoek na een co-own / gasgezin voor een puppy teefje en of reu.
Bent u geïntresseerd en woont u niet verder dan 50 tot max. 100 km bij ons vandaan
neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.Here you can follow how Xena is growing during her pregnancy....
Hier kun je volgen hoe Xena groeit tijdens haar zwangerschap....
 Wij fokken volgens de regels van de Raad van Beheer en onze rasvereniging (ASCN) onze pups worden uitsluitend verkocht met een koopcontract.

Onze pups groeien op bij ons in huis, in de woonkamer. Ze zullen optimaal worden gesocialiseerd met het puppy culture programma en zijn voorzien van o.a. een stamboom van de raad van beheer en ASCA,
de benodigde entingen, DNA certificaat, individueel oogonderzoek, ontworming, een EU dierenpaspoort en ze worden gechipt door de Raad van Beheer.
Op de leeftijd van ca. 7 weken zal er een gedragstest zal worden uitgevoerd door een gediplomeerde gedragstherapeut.

Het is voor ons erg belangrijk dat het karakter van de toekomstige pup aansluit bij de levensstijl van de toekomstige eigenaar,
de volgorde op de lijst vinden wij dus minder belangrijk dat een passend katakter.
Als u contact opneemt met ons voor een puppy, zou u dan zo vriendelijk willen zijn zoveel mogelijk informatie te geven over uw leef/woon situatie en uw ervaring met honden.
Hoe meer u verteld hoe beter... Wij besteden zoveel mogelijk tijd om onze pups de beste start in hun leven te geven.
Het is voor ons enorm belangrijk dat we de beste baasjes voor onze pups vinden.

Wij verkopen geen pups voor de fok:

Helaas heeft ook ons ras een aantal erfelijke aandoeningen en daarom verkopen we de pups niet voor fokdoeleinden.
We investeren een enorme hoeveelheid tijd en moeite in het behouden van het ras en onze bloedlijnen door de best mogelijke combinaties te maken.
We willen niet dat mensen beginnen te fokken alleen voor het plezier ervan zonder de nodige kennis en voorbereiding.
Bij fokken komt meer kijken dan alleen het hebben van een leuke hond.

» » » ♦ « « «
We breed according to the rules of de Dutch Raad van Beheer and our breed club (
ASCN) our puppies will be sold with a contract.

Our puppies grow up in our home, in the living room. They will be well socialized and raised with the puppy culture program. They will have i.a. a pedigree from the Raad van Beheer and ASCA,
necessary vaccinations, DNA certificate, individueal eye exam, deworming, an EU animal passport and they are 
microchip by the Raad van Beheer.
At the age of 7 weeks they will undergo a behavioral test performed by a qualified behavioral therapist.

It is very important to us that the character of the puppy's match with the lifestyle of the thein new owners. 
We find the placement on our waitingslist less importand that a matching character.

When emailing us with an inquiry for a puppy, please give us details about your home, lifestyle, occupation, family and past/current dog experience.
The more you tell us about yourself the better… We spend a lot of time with our puppies, giving them the best possible start in life.
It's important for us that we know,
who we are selling our beloved puppies to.
 

We do not sell pups for breeding:

Unfortunately our breed does have some hereditary illnesses and due to that reason we do not sell pups for breeding purposes.
We invest an immense amount of time and effort in preserving the breed and our bloodlines by making the best breeding matches possible.
We don't want that people start to breed just for the fun sake of it without the proper knowledge and preparation.
There is more to breeding then just having a cute dog.


 
 
  Sire: Dam:
  DE Ch. Magic Fireball's Moments of Happiness 
"Mr. Happy" 
DE CH. Happy Spark Dragon Princess
RNX, RN, DE/Dt. (Club) JCH
 
"Xena
"
Color: Red Merle, White and Tan   Black, White and Tan (Red Factored)
DOB: 27-08-2015  26-02-2016
HD: HD A2 (OFA Good) HD A (OFA Excellent)
ED: ED 0 (Free) ED 0 (Free)
HSF4: N/N DNA Clear N/N DNA Clear
MDR1: N/M DNA Carrier  N/N DNA Clear
PRA: N/N DNA Clear N/N DNA Clear

CEA/CH:

N/N DNA Clear N/N DNA Clear

DM:

N/N DNA Clear N/N DNA Clear

CMR1:

N/N DNA Clear N/N DNA Clear

MH:

N/N DNA Clear N/N DNA Clear

NCL6:

N/N DNA Clear N/N DNA Clear
 
 
 
 
                       


Lente 2019 hebben we een nestje gepland voor CH. Happy Spark Dragon Princess "Xena". De reu voor dit nest is Ch. Magic Fireball's Moments of Happiness "Mr. Happy". Een mooie jonge reu met een heerlijk karacter. Dit zal het eerste nest worden van Xena.
Xena is ons eigen gefokte meisje, haar moeder Choe en ook haar oma Sparkle en opa Thunder wonen ook bij ons. 


De pups uit deze combinatie zijn vrij van CEA/PRA/HSF4/DM/CMR1/MH/NCL6.  We verwachten een nest met alle kleuren en lange staarten. 
Het zullen pups zijn met veel energie en met een sterke will to please. De pups zijn geschikt voor veel takken van sport. 

Dankjewel Michalea en Angelika voor het vertrouwen !!

Voor dit nest worden geen reserveringen aangenomen. 
We zoeken nog wel een co-own huisje voor een reu en of een teefje uit dit nest.
  

 
Spring 2019 we have a exiting litter planned for CH. Happy Spark Dragon Princess "Xena". The male for this litter is Ch. Magic Fireball's Moments of Happiness "Mr. Happy". A stunning male with a wonderfull character. This wil be the first litter for Xena.
Xena is our home bred gril, her mother Chloe and also her grandmother Sparkle and grandfather Thunder also live with us. 

Puppies out of this combination are free of the CEA/PRA/HSF4/DM/CMR1/MH/NCH6. We expect a litter with alle collors and full tails.
The pups will have a strong character, with a great will to please and suited for a lot of sports. 

Many thanks again to Michalea and Angelika for your trust !!  

For this litter, we are not accepting any reservations. 

We are looking for a co-own home for a puppy female and or male from this litter